Sociální politika

Rodičovství

Rodičovství Některé země- rodina je jednotka tvořená manželi a dětmi, tedy nárok na dávky pouze v případě sezdání. Skandinávské země- žádné rozdíly mezi páry manželskými a neoddanými V řadě zemí trend zabezpečování neúplných rodin....

Po válce prochází rodina těmito změnami

Po válce prochází rodina těmito změnami:  Dezintegrace rodiny (rozvodovost) – snižuje se počet manželství  Snižuje se průměr velké rodiny  Mění se a komplikují rodinné struktury  Stárnutí populace má vliv i...

Rodinná politika

10b/ rodinná politikaVelká změna nastala v 70. letech, kdy došlo ke krizi soc. státu. Došlo k většímu zdůrazňování přesunu odpovědnosti ze státu na jedince. Šlo však především o změnu v rétorice nikoli v realitě....

Aktivní politika zaměstnanosti

aktivní politika zaměstnanosti– čerpání prostředku na akt. pol. bylo direktivně limitováno a nevyvíjelo se v proporcích s růstem NZ (1993-96 pocty NZ skoro shodné, ale náklady na akt. pol. se v roce 1996 oproti...

Mateřství a rodičovství jako sociální událost, rodinná politika

Mateřství a rodičovství jako sociální událost, rodinná politika10a/ mateřství a rodičovství jako sociální událostMateřstvíSociální událost – když s těhotenstvím, porodem nebo šestinedělím jsou spojeny komplikace, konkrétně zdravotní a finanční těžkosti. – tzn. ne těhotenství...

Vývoj posledních let u nás

Vývoj posledních let u nás1990-1997: strukturální změny: nárůst obyv. v produkt. veku, snížení míry ekonomické aktivity zen, zvyšování zam. ve službách (dnes 54% všech ekonomických akt.), zvýšení počtu zahraničních pracovníku a naopak na minimum...

Soudobá politika zaměstnanosti

Soudobá politika zaměstnanostipasivní: podpora v nezaměstnanosti (% z posledního příjmu, první 3 měsíce 50%, další tri 40%, po 6 měsících už nastupuje státní sociální podpora nebo soc. pomoc)aktivní: zprostředkovatelské a informační služby- úřady práce,...

Plány zaměstnanosti

Plány zaměstnanostiEU– období mírného růstu zaměstnanosti, EU řešit tyto otázky komplexně, dohromady – “Amsterodamská smlouva” 1997 + “dohoda o zaměstnanosti”- pro posílení koordinace – nástroj: návrh evropské komise na společné směrnice zaměstnanosti – umožňují...

V r. 1991 byl přijat

V r. 1991 byl přijat  zákon o zaměstnanosti v r. 1992 novelizován.  Zákon o kolektivním vyjednávání Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru a novela zákoníku práce.Vlády a parlamenty přijaly koncepci...

Příčiny nezaměstnanosti

Příčiny nezaměstnanosti 1/ Liberální (neoklasický) přístup: důraz na trh a na rovnováhu na trhu, příčiny. = nepružnost nabídky vzhledem k poptávce, řešení vidí v krátkodobém období – podle nich je nezaměstnanost pouze dobrovolná, záleží...