Sociální politika

Sociální politika na uzemí české republiky

Sociální politika na uzemí české republiky(vztah minulosti a současnosti)občané ČR na začátku 90 let ve své většině preferovali liberální hodnoty tzn. Osobní svobodu a převzetí odpovědnosti za vlastní osud. Sociálně politické doktrínya) celostátní strategie...

Reformu zdravotnictví v ČR provázely mnohé obtíže, zejména

Reformu zdravotnictví v ČR provázely mnohé obtíže, zejména nedostatky v koncepční přípravě a administrativně- správním zabezpečení jednotlivých kroků reformy  nevyjasněnost specifik privatizace zdravotnických zařízení ve srovnání s výrobním sektorem  nevyjasněné vztahy a...

Přerozdělování jako hlavní nástroj sociální politiky

Přerozdělování jako hlavní nástroj sociální politiky. Koncept distribuční spravedlnosti. Měření příjmových nerovností.12a/přerozdělování jako hlavní nástroj sociální politikypřerozdělovací funkce je jednou z nejvýznamnějších funkcí soc. politikytato fce má více aspektů :  redistribuci příjmů, důchodů,...

Na ministerstvu zdravotnictví převážila představa…

Na ministerstvu zdravotnictví převážila představa, že bude vodné, aby financování zdravotnických zařízení z prostředku zdravotního pojištění bylo založeno na principu plateb za výkonu ( fee for service) podle tzn. Bodového ohodnocení jednotlivých výkonů. Hovořilo...

Způsoby úhrady

Způsoby úhrady: Fee for Service- výkon musí být ohodnocen, lékaři vykazují počet výkonů. Kapitační způsob plateb- u praktických lékařů, příspěvek na hlavu Fixní rozpočet- u nás nemocnice, musí vyjít s určitým obnosem Platby na...

Typy zdravotnických soustav

Typy zdravotnických soustav: Vysoce centralizované soustavy, výlučným vlastníkem i provozovatelem je stát (bývalé Československo, země východního bloku, Kuba) Jednotné národní soustavy zdravotnické péče financované převážně z daní, s relativní nezávislostí zdravotnických zařízení, zařízení i...

Zdravotní politika a soustavy zdravotní péče

11b/ zdravotní politika a soustavy zdravotní péčeUž v lednu 1990 byl publikován dokument teze k programu zdraví, zpracovaný iniciativní skupinou odborníků . v dokumentu byly definovány hlavní problémy péče o zdraví v tehdejším Československu...

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištěníSoustava dávek nemocenského pojištění zahrnuje pojištění krátkodobých následků některých sociálních událostí peněžitými dávkami odvozenými z výše výdělku, který podstatně nahrazují.Sociální události: Dočasná pracovní neschopnost Karanténa Ošetřování nemocného člena rodiny Těhotenství a mateřstvíDávky (výše...

Metody uhrazování služeb poskytovatelům

Metody uhrazování služeb poskytovatelům  zdravotní pojišťovny uzavírají na poskytování zdravotní péče smlouvy s poskytovateli na ty druhy péče, které je zdrav. zařízení oprávněno poskytovat (smluvní zdrav. zařízení). Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle rámcové...