Sociální politika

3 modely invalidity v USA

3 modely invalidity v USA medicínský- zkoumá možnosti zlepšení stavu, obava, že práce může negativně ovlivnit proces léčení adaptačně deviantní- cílem je hledat možnosti snížení rozsahu deviace, tedy co největšího přizpůsobení invalidů normě (tou...

Kritérii posuzování činnosti soustavy péče o zdraví

Kritérii posuzování činnosti soustavy péče o zdraví jsou rovnost v poskytování péče, efektivnost činnosti, kvalita péče. Většinou lze vyhovět jen dvěma těmto požadavkům najednou.– Cílovou populací jsou nejen všichni občané dané společnosti, ale i...

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištěnízákon z roku 1991 upravuje všeobecné zdravotní pojištění a podle něj jsou zdravotně pojištěny osoby: Mající trvalý pobyt na území ČR Mají pracovní poměr k zaměstnavateli se sídlem v ČR, vyjmuti diplomatičtí zaměstnavateléZdravotní...

Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnostNemožnost ekonomické činnosti pro nemoc nebo úraz. Může být  zaviněná  nezaviněnáMůže být:o úplná (hospitalizace)o částečná (při ambulantní péči)o speciální (člověk nemůže vykonávat něco konkrétního)Sociální událostí se nemoc nebo úraz stává, když-...

Invalidita

Invalidita Významnější přechodné nebo trvalé tělesné či duševní poškození nebo ztráta určité části nebo funkce organizmu, a tak i snížená pracovní schopnost. Užíváno ve smyslu medicínském (nelze vyléčit), ekonomickém (změna životní úrovně), právním (musí...

Dávky poskytované bez závislosti na příjmu

Dávky poskytované bez závislosti na příjmu (univerzální dávky): 1.Rodičovský příspěveko Krytí nákladů rodiče v době, kdy se stará celodenně o malé dítě, případně o dítě mezi 4-7 lety, pokud je dlouhodobě zdravotně postižené 2....

Nemoc jako sociální událost

Nemoc jako sociální událost. Zdravotní politika a soustavy zdravotní péče.11a/ nemoc jako sociální událostNemoc– nemoc je objektivně zjistitelná porucha zdraví, může existovat i když člověk nepociťuje žádné příznaky. Nemoc, kterou člověk vnímá se označuje...

Zákon o státní sociální podpoře řeší tři problémy

Zákon o státní sociální podpoře řeší tři problémy:Sjednocuje dávky občanům a rodinám do jednoho komplexu Zavádí nové sociální dávky, např. příspěvek na bydlení nebo na dopravu (1996?) Mění koncepci dosavadních nejvýznamnějších peněžních dávek rodinám,...

Dávky poskytované v závislosti na příjmu

Dávky poskytované v závislosti na příjmu (testované (adresné) dávky): 1. Přídavek na dítěo Krytí nákladů na výživu a ostatní potřeby dítěte, rodinám se s dětmi často snižuje celková životní úroveň. Pouze pokud jde o...