Sociální politika

Typ rodiny

Typ rodiny Nukleární rodina: nejběžnější formou rodiny v moderních společnostech, partery , dětí Širší rodina: rodina sestávající se bohatší sítí příbuzenských vazeb než pouze vazeb partnerských, rodičovských. Modální rodina: zahrnující kromě rodiny nenukleární také...

Rodinná politika v ČR

Rodinná politika v ČRhistorie1. republika – jen nejchudším, zabezpeč. matek 4 týdny po porodu, žádná strana neprosazovala rod.pol., Masaryk vliv – konzervativní (rodina předává duch. hodnoty, proti nemanželským dětem, antikoncepci a potratům, rovnost pohlaví),...

Role církve

Role církve (myrkve)V Čechách a na Moravě nejvlivnější katolická církev má velmi blízko ke konzervativní interpretaci rodiny a jejího postavení ve společnosti. Jednoznačně dává přednost manželské formě rodinného soužití a monogamii v sexuálním životě....

Vznikají a působí růžná občanská sdružení

Vznikají a působí růžná občanská sdružení – svépomocné iniciativy, vytvářející tlak na řešení různých tíživých problémů rodin př. Sdružení pražských matek. Na centrální úrovni se formování a realizaci rodinné politiky částečně věnuje některé z...

Modely rodinné politiky

Modely rodinné politiky (nech je v tom chaos) Explicitní rodinná politika – určitá samostatnost rodinné politiky (Francie, Švédsko, Norsko, dříve také Maďarsko, ČSSR a hlavně NDR)  Implicitní rodinná politika – rodinná politika je...

Role individua

Role individuaŽivot člověka v rodině může být jak zdrojem pocitů maximálního životního uspokojení a harmonie , tak zdrojem frustrace a chronické nespokojenosti, která může vyústit až do násilí, vražd a sebevražd.Uvnitř rodiny dochází k...

Základní přístupy k rodinné politice

Základní přístupy k rodinné politice Model praktikovaný v USAo Založeno na přísně tržních vztazích, podpora jen těm rodinám, které mají nízký příjem.o Na základě ohodnocení rodinných poměrů mohou amíci dostat diferencované příspěvky na výživu...

Úkoly rodinné politiky

Úkoly rodinné politiky  Sladění práce a rodinného života (zaměstnání žen na plný úvazek, rovnoměrné rozdělení odpovědnosti v rodině atd.)  Snaha nalézt nástroje použitelné jen pro některé rodiny  Péče o rodinu v...

Pojetí rodinné politiky

Pojetí rodinné politikyKonzervativní interpretace Rodina: základní buňka sociálního života, jedinci i stát ji mají podporovat/podřídit se jí. Preference patriarchálního modelu nukleární rodiny, tradiční dělba práce mezi mužem a ženou, autoritativní styl výchovy. Kritérium: stabilita...