Sociální politika

V české společnosti bylo to v dvěma skutečnostmi

V české společnosti bylo to v dvěma skutečnostmi Masivní redistribuce prostředků doprovázenou i v komunistické zemích neobvykle vysokou. Řežím bránil rozšíření počtu skutečně chudých lidí jak v absolutní, tak i relativním konceptu chudoby mnoha...

Dahrendorf „entitlements“

Dahrendorf „entitlements“To znamená použití konsensuálního přístupu a konceptu chudoby jako mnohanásobné deprivace, proporcované zejména. Být chudý je soc. status a soc. vztah: znamená to ocitnout se v nežádoucí či negativní situaci neakceptovatelného stavu věcí....

Percepce příčin chudoby

Percepce příčin chudoby je spojena s preferencemi konkrétních politických stran.  Pro příznivce krajní pravice je charakteristické obvinování chudobných ( málo snahy, špatná morálka)  Pro příznivce středu je zdůrazňují spíše úlohu subjektivních faktorů...

Deprivace : chudoba jako verze občanství

Deprivace : chudoba jako verze občanstvíKoncept chudoby jako deprivaci je úzce spojen s problémem a vyloučení ze společnosti ( soc. exclusion) a obsahuje šiří problém soc. práv občanů.Sen argumentuje , že hranice chudoby by...

Jak konceptualizovat novou Chudobu?

Jak konceptualizovat novou Chudobu?Podle Machonin konstruuje svůj koncept chudoby kombinací příjmů a majetku. Konstatuje, že značný význam , které má pro identifikace chudoby příjem, nesmí zakrýt vztah chudoby ke skutečné životní úrovni a k...

Faktory deprivace

Faktory deprivace a) nedostatek hmotného komfortu b) nedostatek zdraví c) bezpečí a jistoty , úctyUskalím použití konceptu deprivace, zejména určování indikátorů jednotlivých typů deprivace, je možná záměna deprivace a životního stylu. Proto se jeví...

Chudoba byla marginalizována hned dvojím způsobem

Chudoba byla marginalizována hned dvojím způsobem odkazem, na její malý výskyt; odkazem na její anomální a přechodný charakter ve společnosti, růst sice v české společnosti nerovnosti, stejně jako růst i v ostatních postech komunistických...

Transformace chudoby v české společnosti

Transformace chudoby v české společnosti a) od demografické (horizontální či soukromé) chudoby k chudobě statusové (vertikálně či veřejné) b) od chudoby průřezové (kterou díky životnímu cyklu procházel v určité etapě života téměř každý) k...

Jak dekriminalizovat deklasované a jak zajistit status chudým?

Jak dekriminalizovat deklasované a jak zajistit status chudým? Musí být k dispozici kvalifikované informace Vytvoření soc. Status pro chudé není záležitostí primárně ekonomickou, je to problém odborný a je to především na první místě...