Sociální politika

Různé indikátory chudoby

Různé indikátory chudoby Nepřímé, relativní, objektivní indikátory Opírající určení hranice chudoby o vztah k průměru nebo rozložení příjmů. Ukazují podstatně jiný podíl chudoby než indikátory  Opírající se o subjektivní odhad nezbytně nutného minimálního...

Socialistické státy nastavovaly stát soc. blahobytu direktivně

Socialistické státy nastavovaly stát soc. blahobytu direktivně už od počátku let padesátých. Pro legitimitu systému bylo důležité, aby chudoba, pokud už existovala, nebyla ve společnosti vidět. Rodiny podporovaly administrativně velkoplošnými dávkami na děti, tyto...

Koncept underclass

Koncept underclassUnderclass je hodnotově a politicky zastižený koncept. Má své předchůdce v Marxově konceptu lumpern proletariant, ve viktoriánském rozlišování mezi poverty.Policejní stát stanoveného režimu byl velmi úspěšný v eliminaci skupiny deklasovaných, tak jako chudých...

Chudoba jako sociální jev (podle Ivo Možný a Petr Mareš)

8a) Chudoba jako sociální jev (podle Ivo Možný a Petr Mareš)sociální transformace perspektivou chudobyV ČSSR bohatství ztratilo legitimitu, akumulace kapitálu se stala ilegální a ostentativní konzum byl kontraproduktivní.Novým režim v ČR vrací všechny před...

Sociální pomoc

Sociální pomoc (záchranná soc. síť) je určena pro lidi nacházející se ve stavu chudoby, je zaměřena na to, aby jim napomohla se vrátit do stavu sociální suverenity nebo je zabezpečila po dobu, po kterou...

Vývoj

Vývoj:V soustavě soc. zabezpečení z období socialismu chyběl mechanismus koncepčního řešení soc. situací, jejichž existenci spol. popírala či uměle potlačovala (nezaměstnanost, drogy, prostituce, chudoba, bezdomovectví).Po r. 89 stát hledal cestu, jak opět soc. služby...

Chudoba a sociální zabezpečení

3/ Chudoba a sociální zabezpečeníChudoba x nerovnost – ne každá nerovnost je chudoba.Ch. x práce – uplatnění na trhu práce je důležité, nezaměstnanost zvyšuje pravděpodobnost chudoby, ale ne absolutně.Sociálně potřebný – příjem nedosahuje životního...

Způsoby měření chudoby

2/ Způsoby měření chudobyChudoba je vztahem mezi lidmi.Existuje mnoho indikátorů k měření ch., nejsou ale přesné, neměří ch. samu o sobě, ale jevy o kterých předpokládáme, že ch. způsobují, nebo s ní souvisejí.Způsoby měření:...