Sociální politika

Zákon rozděloval chudé na:

Zákon rozděloval chudé na: 1) zasloužené chudé – staří, nemocní, invalidé 2) nezasloužené chudé o a) zdraví, schopní práce o b) kriminální živlyPrůmyslová revoluce – existují lidé, kteří pracují, ale přesto jsou chudí. Reagují...

Nouze rozlišujeme dvojí stav nouze

Nouze rozlišujeme dvojí stav nouze stav hmotné nouze – situace, ve které se nachází jedinec jehož základní podmínky nejsou zabezpečeny dostatečnými příjmy a který si nemůže vlastním přičiněním (nebo s pomocí rodiny) tyto podmínky...

4 reformní scénáře ČR

4 reformní scénáře ČR  1) nic se nedá dělat, žádný reformní důchod nemůže zasáhnout poměr důchodů ke mzdě, nesmí se zvyšovat věk odchodu do důchoduo řešení – státní příspěvky z daní nebo zvýšit...

Chudoba jako soc. jev. Způsoby měření chudoby

Chudoba jako soc. jev. Způsoby měření chudoby. Chudoba a sociální zabezpečení.Chudoba jako sociální jevChudoba je proměnlivá v čase, v různých společnostech. Mění se také pohled společnosti na chudobu. Je trvalým zájmem sociální politiky. Stará...

Transformační cíle

Transformační cíle: – stanovení osobního rozsahu soustavy důchod. zabezpečení (pojištění je povinné pro všechny výdělečně činné osoby, uniformita s cílem zamezit diskriminaci některých skupin občanů) – provedeno – redefinice věcného rozsahu soustavy (z pojištění...

Typy konstrukce důchodu (Žižková)

Typy konstrukce důchodu (Žižková)  Bismarckův pojistný systém – systém je založen na povinném pojištění, staví na statusu zaměstnance, financován z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů. Stanoví se procento pojistného, kolik má přispívat zaměstnanec a...

Sazby sociálního pojištění

Sazby sociálního pojištění (celkem 8 % zaměstnanec, 26 % zaměstnavatel): – na důchodové pojištění: 6,5 % zaměstnanec, 19,5 % zaměstnavatel (celkem 26 %)  – na nemocenské pojištění: 1,1 % zaměstnanec, 3,3 % zaměstnavatel...

Situace v ČR

4d/ Situace v ČR1. před rokem 1989  – státní paternalismus (občan považován za subjekt státní soc.pol., nemohl ovlivnit, stát navíc přebral všechny funkce soc.pol., i ty, které v občanských spol. vykonávají rodina, dobrovolné...

Problém růstu poměru důchodců k počtu ekonomicky aktivních

Problém růstu poměru důchodců k počtu ekonomicky aktivníchVětšina zemí aplikuje při financování starobního pojištění princip pay-as-you-go. Tento princip je citlivý na poměr počtu starobních důchodců k počtu ekonomicky aktivní populace. Čím vyšší je tento...