Sociální politika

Financování důchodových systémů

7c) Financování důchodových systémůZákladní způsoby:  průběžný (pay as you go) – horizontální solidarita, malé počáteční náklady, žádný počáteční kapitál, hodnota dávek se zvyšuje s rostoucí hladinou mezd. Problém, když je důchodců víc než...

Stáří v poli politiky

Stáří v poli politikyVe vztahu mezi stářím a politicou existují tří základní problémy: politická aktivita starých lidí, jejich politický vliv a politická odpovědnosti vůči starým lidem. Politická aktivita senioru, v klasickém smyslu slova, tak,...

Důchodové zabezpečení

C/ Důchodové zabezpečeníBylo zavedeno kvůli chudobě starých lidí. Důvody existence důchodového zabezpečení jsou např. demografického charakteru nebo sociálního charakteru (urbanizace, která vyvolala odloučení generací od sebe apod.). Smyslem zabezpečení je zabránit propadu životní úrovně,...

Důchod se konstruuje dvousložkově

Důchod se konstruuje dvousložkově – skládá se z pevné základní výměry (stejná pro všechny, asi 1300 Kč = 23,5 % průměr. důchodu) a procentní výměry, jejíž výše závisí na výši výdělku v předchozích 10...

Stáří v systému soc. stratifikace

Stáří v systému soc. stratifikaceJaké místo mají stáří lidé ve společnosti, se do značně míry odvíjí od jejich zařazení v soc. stratifikace. Tuner se pokusil stáří zařadit do systému soc. stratifikace strukturovaném ve třech...

Držení vysokého statusu ve stáří

Držení vysokého statusu ve stáří je ovšem často spojeno spíše s akumulací zdrojů a zkušeností v průběhu předchozího života konkrétních jedinců než se stářím jako soc. kategorií. Na druhé straně bezmocnost starých osob a...

Stáří jako sociální událost a politika starobních důchodů

7a) Stáří jako sociální událost a politika starobních důchodůNejvětší finanční zatížení soustav sociálního zbezpečení představují výplaty starobních důchodů. V ČR dlouho přežívala politická praxe fixní výše těchto důchodů uvozená z představy, že ceny a...

Stáří jako soc. kategorie (Petr Mareš)

Stáří jako soc. kategorie (Petr Mareš)Populace průmyslově rozvinutých zemích stárnou. Platí to i pro Českou republiku. Je to důsledek toho, že se zde zvýšení dostupnosti zdrojů pro široké vrstvy spojilo s dvěmi významnými demografickými...

Stáří jako sociální událost a politika starobních důchodů

Stáří jako sociální událost a politika starobních důchodů: demografický vývoj a důchodové zabezpečení ve stáří. Financování důchodových systémů.Co je sociální zabezpečeníSociální zabezpečení jako součást SP, lze chápat jako soubor institucí , zařízení a opatření,...

Nástroje SZ

Nástroje SZ: sociální pojištění sociální zaopatření a podpora sociální pomoc sociální službySystémy SZ byly vytvořeny k poskytnutí peněžitých, věcných dávek, služeb náhradou za příjmy z ekonomické činnosti, k úhradě mimořádných nákladůSystémy SZ: 1)základní –...