Sociální politika

Struktura sociálního zabezpečení v minulosti a dnes

6c) Struktura sociálního zabezpečení v minulosti a dnesSoustavy soc. zabezpečení jsou historicky poměrně mladým fenoménem. Vznikaly krok za krokem, od schémat týkajících se pouze části populace nebo vybraných rizik až k velkoryse koncipováním univerzalistickým...

Sociální podpory

2. sociální podporyStátní soc. podpora se váže na soc. situace, na něž nebývá možné se předem připravit (mateřství, výchova dítěte, invalidita závislého člena rodiny, rodinné krize a partnerské rozvraty). Na rozdíl od soc. pojištění...

Základní modely sociální zabezpečení

6b) základní modely sociální zabezpečeníSoustavy sociálního zabezpečení mohu být financovány buď z veřejných fondů sycených daněmi, nebo z pojišťovacích fondů sycených pojistnými splátkami pojištěnců. V prvním případě se jedná o tzn. Beveridgův přístup, odvozený...

Systém řízení sociálního zabezpečení

Systém řízení sociálního zabezpečeníPro země tzv. reálného socialismu byla typická značná centralizace řízení institucí sociálního zabezpečení. Jednotná soustava a státní monopol byly idoly, na které nebylo nikomu dovoleno sáhnout.Centralizace může být dosaženo různými formami,...

Historický vývoj sociálního zabezpečení – jiný pohled

6a) Historický vývoj sociálního zabezpečení – jiný pohledHistoricky vznikla s cílem kompenzovat nepříznivé důsledky různých životních okolnosti a událostí. V poslední době se diskutuje o tom, že by měly být koncipována šířeji, tzn. nikoliv...

Základní životní situace a události

Základní životní situace a události, pro něž byla vyvinuta schémata sociálního zabezpečení, lze vymezit jako závislé dětství a mládí, mateřství a rodičovství, nemoc a úraz (i z povolání), chudoba, invalidita, stáří, smrt živitele. Jednotlivá...

Historické modely soc. zabezpečení

Historické modely soc. zabezpečení  1/ Bismarck: systém soc. zabezpečení založený na soc. pojištění, výše dávek závislá na tom, kolik člověk do systému vložil (pouze pro zaměstnance) 2/ Beveridge (40. léta 20.stol): pojišťovací systém...

Dnešní situace v ČR

Dnešní situace v ČRNa chodu soc. zabezpečení se podílejí ministerstvo práce a soc. věcí, správy soc. zabezpečení, úřady pokrývající agendu soc. podpory a pomoci, pojišťovny Soc. zabezpečení – tři pilíře: a/ soc. pojištění :...

Příprava rozhodnutí

A) příprava rozhodnutíMohou se na ní podílet politici, odborníci, veřejnost, zájmové skupiny nebo jenom někteří z těchto sociálních aktérů: mohou mu předcházet veřejné diskuse nebo může být připravováno v zátiší ministerských kanceláří či dokonce...

Vyhodnocování důsledků realizace rozhodnutí

D) vyhodnocování důsledků realizace rozhodnutíŽivot přináší plno příkladů nechtěných důsledků našich činů. Nejinak je tomu v sociální politice. Mění se potřeby lidí, sociální struktura, ekonomické a politické prostředí, v nímž jsou rozhodnutí realizována. Průběžné...