Sociální politika

Historický vývoj sociálního zabezpečení

Historický vývoj sociálního zabezpečení, jeho základní modely a struktura v minulosti a dnes.6a) Historický vývoj sociálního zabezpečeníPolitika sociálního zabezpečení ovlivňuje jednání jednotlivců i institucí s cílem kompenzovat nepříznivé finanční a sociální následky různých živnostních...

Státní moc a správa

13/ státní moc a správa – stát je profesionální politický aparát ovládající určité teritorium, jehož autoritu zaštituje právo a možnost užít přinucení.Všechny složky státní moci – zákonodárná, výkonná i soudní – se podílejí na...

Formování a realizace sociální politiky jako politický proces

5b) Formování a realizace sociální politiky jako politický procesPolitika je procesem záměrného ovlivňování jednání jednotlivců i institucí. To, že se připravuje nějaké rozhodnutí, však není nezávislé na situaci, v níž se dané společenství nachází....

Aktéři sociální politiky

Aktéři sociální politiky. Formování a realizace sociální politiky jako politický proces.5a) Aktéři sociální politikyRozdělení na  1) subjekty a objekty SP subjekty mají odpovědnost před objekty: nestátní, státní, tržní a netržní 2) sledující: veřejný...

Církve

4) církve – spojují ve své činnost pozornost věnovanou duchovní službě s charitativní péči o potřebné.5/ svépomocná sdružení – lidé s podobnými problémy se sdružují, poněvadž cítí, že ve skupině mají větší šanci pomoci...

Nástroje sociální politiky

4d) Nástroje sociální politikya) právoZákladním rámcem uplatnění sociální politiky jsou právní normy. Právo má normativní povahu, definuje podmínky činností a vzájemných vtahů jednotlivců. Různé složky práva se sociální politiky dotýkají různě. U pracovního práva,...

Sociální programy

c) sociální programySociální programy obsahují stanovení cílů a cest jejich dosažení. Bývají formulovány sociální skupinou, hnutím, politickou stranou, podnikem, státním orgánem či jinou institucí. Pojmu se užívá i pro označení procesu realizace takového programu....

Hromadné sdělovací prostředky

e) hromadné sdělovací prostředkyZjednodušeně řečeno, v masové společnosti uspěje jenom ten, komu se daří komunikovat prostřednictvím masmédií. Výchovné programy, reklamy, články, publicistické pořady – to vše ovlivňuje rozhodování a jednání lidí a institucí: chcete-li...

Subjektivní právo

Subjektivní právo: práva a povinnosti občanů, které jim objektivní právo zaručuje1215 , Anglie Magna Charta Liberatum – jan Bezzemek – tato listina vyhlásila princip vlády práva nad vůlí panovníka- omezení královského absolutismu a přiznání...

Cíle SP: jde o soubor cílů

Cíle SP: jde o soubor cílů. Formulací cílů se myslí určitý druh rozhodování, jehož součástí je znalost reality , harmonizace představ příslušných objektů SP o nastaveném systému Sp v budoucnosti. Tento proces tvorby vyplývá...