Sociální politika

Demografické změny

4. demografické změny dochází k růstu napětí mezi komplementárním skupinami sociálních solidarit (mladší vs. staří), kdy jedni musejí nést tíhu zvyšování úrovně sociálního zabezpečení a růstu počtu beneficientů bez reálné generace reciproční kompenzace v...

Korporativní model welfare state

Korporativní model welfare stateKorporativní model je fenoménem, který se v organizování vztahů mezi státem, podnikateli, zaměstnanci a občany prosazuje výrazně zejména v kontinentálních zemích západní a střední Evropy.Základní rysy Úwilensky: Jsou ustaveny kanály vyjednávání...

Kritici welfare state

3c) Kritici welfare statekrize welfare státu veřejných sociální služeb1. krizi nákladů – stát veřejných sociální služeb jako příliš nákladná záležitosti: je to neúměrný růst nákladů; jde o skutečnost nejzřejmější a zcela hmatatelnou; dvě ropné...

Mishra

MishraJednou z funkcí státu veřejných sociální služeb je tedy udržet integritu společnosti. V moderní společnosti stát stává a zůstává klíčovou regulující institucí. DahrendorfPolovina sociální kontraktu zahrnuje přijetí práva jako zakládaní nástroje regulujícího sociální vztahy....

Typologie welfare state

3b) Typologie welfare state1. Timussova ze 70. letPrvní konceptuální typologie sociálního států je odvozena od něho reziduálního a institucionálního státu. Třetí model (pracovně výkonový model) vychází z významné role institucí sociálního státu v ekonomie....

Esping- Andersonova z 80. let

2. Esping- Andersonova z 80. letDruhá typologie vzchází z často používaného rozlišení liberálního a sociálně demokratického sociálního státu, doplnil je o korporativistický model sociální státu. Liberální sociální státPřevažuje sociální pomoc testující majetkové poměry, malé...

3. sociální přestavba (1945-1962)

3. sociální přestavba (1945-1962) v tomto období byly položeny základní moderní sociální státu, vytvořeny základní sociální instituty a základní sociální legislativa; W. H. Beveridge se zasloužil v roce 1911 o zavedení prvního povinného pojištění...

6. rekonceptualizace sociálního státu (od 1980)

6. rekonceptualizace sociálního státu (od 1980) toto období je charakterizování rozsáhlou nutnou redukcí sociálních programů, hledáním nových mechanismů sociálního státu, reformací jeho obsahu i činnost.MarshallVysvětlení vývoje moderních států existuje v elementární formě lidské rovnosti,...