Sociální politika

2. období konsolidace (1930 – 2. světová válka)

2. období konsolidace (1930 – 2. světová válka) celá hospodářská krize začátku 30. let znamenala velký obrat v sociální politice tím, že prosadila nebo urychlila přijetí opatření, které by se jinak jen obtížně prosazovala;...

Ideologie sociální politiky

2b) Ideologie sociální politikyNemůže-li být hodnotově neutrální sociální politika jako odborná aktivita, tím méně jí může být sociální politika jako sociální praxe. Sociální politika je jako součást politického procesu polem konfliktu zájmů, formování zájmových...

Rovnost a nerovnost

2d) rovnost a nerovnostV nedávné době probíhala rozsáhlá diskuse o obsahu a možných interpretacích takových hodnot jako jsou svoboda, rovnost a liská práva. Teoretikové „nové pravice“ (Nozick/1974, Friedmanovi /1980 a Hayek) hájili stanovisko, že...

Egalitáři chápou jak svobodu, tak nediskriminaci šířeji

Egalitáři chápou jak svobodu, tak nediskriminaci šířeji, jsou přesvědčeni, že svoboda je ohrožena nejen arbitrární, násilnými nebo zaměřenými činy, nýbrž také nevědomými činy, sociálními vztahy, neosobními a anonymními správními a/nebo tržními mechanismy omezujícími různé...

Mill se zabýval příčinami

Mill se zabýval příčinami toho, proč aplikace doktrín laissez-faire není schopna vykořenit sociální zlo. Navrhl kolektivní etiku utilitarismu, snažící se odvodit všechny mravní hodnoty z prosté užitečnosti čehokoliv pro lidské individuum. Mill rozšířil pojem...

Hodnoty, ideologie a sociální politika

Hodnoty, ideologie a sociální politika: různé pohledy na stát, ne/rovnost, sociální spravedlnost a „welfare state“(„stát veřejných sociálních služeb“ nebo „sociální stát“). 2a) Hodnoty sociální politikyVšechny úvahy o úloze hodnot v sociální politice je rozumné...

Mirshra

Mirshravymezuje sociální politiku jako ty sociální dohody, mechanismy a opatření, které souvisejí se sociální distribucí zdrojů podle určitých kriterií potřeb. 1/ sociální politika v širokém pojetí: jde i o takové souvislosti jako je tzv....

Pinker

PinkerDomnívá se, že pro sociální politiku je typická problémová a empirická orientace, nikoliv znalost na jednu vědní disciplínu.Nicméně přístupy některých vedeních oborů jsou uplatňovány podstatně častěji, vytvářejí jádro poznávacích přístupů – sociální politika, ekonomie,...

Sociální politika jako vědní disciplína a politická praxe

Sociální politika jako vědní disciplína a politická praxe. Vztah k dalším společenským vědám.1a) Sociální politika jako vědní disciplina a politická praxesociální politika jako politická praxe ( praktická aktivita) formuje vztah jedinců a sociálních podmínek...

Foucault

Boj o význam  I, Pierre Riviere¡ K A Case of Parricide in the 19th Century (zbierka dokumentov, téma: problematický rozdiel medzi nevinným šialenstvom a zločinom. Práca je interdisciplinárna – historická, politická, literárna, psychiatrická...