Sociální politika

POSTMODERNISTI

• REALITA – konštituovaná komunikáciou, pozostáva z rečových hier a tie treba skúmať• PRAVDA – tiež je naratívna – bájky, povesti, biblia (?)• žiadna z týchto hier nemá právo stavať sa nad ostatné• veda...

Foucault

FoucaultvýchodiskaŠtrukturálny anti-humanista – nepracuje vo svojej koncepcii s ľuďmi ale so silami, ktoré na nich pôsobianehľadá východiská, vyzdvihuje problémymyšlienky• Zjednocujúce jadro Foucaultovej práce je pravdepodobne vo všadeprítomnom dôraze na moc a kázanie. Podľa neho...

Garry Becker

Garry Becker– snaží se uplatnit ekonomické teorie na mimoekonomickém lidském jednáníVÝCHODISKA A PŘEDPOKLADY:– vychází ze striktní teorie racionálního jednání (maximalizace užitku nade vše)– individualizace rozhodování– stabilita preferencí = mění se pouze ceny a podmínky....

POSTMODERNISTI

POSTMODERNISTILyotardvýchodiskapostmoderna – (veda aj umenie) má charakter hry, veľa (nečakaných) zlomov, pluralita jazyka, rôznorodosť praktík odklon od exaktnosti, objektivity, všeobecnosti a vôle všetko obsiahnuťmôže spochybňovať realitupríklon ku fragmentovaným formámtendencia k reflexivitezrušenie orientácie na elity,...

James Coleman

James ColemanNejvýznamnějším představitelem teorie racionální volby.1966 Equality of Educational Opportunity – Studie, která ho proslavila 1990 Foundatiojn of Social Theory – všeobjímající teorie chováníC& Weber: Coleman tvrdí, že ve všech soc. teoriích chybí vztah...

POJETI NOREM

POJETI NOREM: – Norma=předpis podle něhož právo kontroly jednání nemá jednající subjekt, ale jiné osoby– normy na makrourovni, kterým se lidé podřizují. Jedná se o individuální potřebu norem.– Vznikají z cíleného jednání lidí, jsou...

PARADIGMA: TEORIE SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ

PARADIGMA: TEORIE SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍZástupci: G.K. Homans, J. Coleman, G. BeckerVÝCHODISKA: behaviorismus= omezuje soc. na pozorovatelné chování – reakce na impuls (Skinner)teorie racionálního chování ( sociální směna, maximalizace užitku) – vše ve společnosti vysvětluje jednáním...

VÝCHODISKA

VÝCHODISKA: – vychází z elementárních, jednotlivých aktů chování, které mají univerzální charakter- jsou nezávislé na systému a kultuře. – Připouští existenci institucí, norem, soc. faktu – ale chce je vysvětlit pomocí individualistického paradigmatu.MYŠLENKY A...

Každodenný svet working tvorí zvrchovanú realitu

Každodenný svet working tvorí zvrchovanú realitu. Ak epoché vo filozofickom zmysle (Husserl) znamená uzátvorkovanie viery v realitu sveta, epoché v Schützovom význame predstavuje, naopak, uzátvorkovanie pochybností o realite sveta. Základnou hybnou silou jednania je...

Berger&Luckmann – Sociální konstrukce reality

Berger&Luckmann „Sociální konstrukce reality“(pojednání o Sociologii vědění) (1966) – otevřela široké veřejnosti Schutzovo dílo Berger: „Pozvání do sociologie“ Luckmann (Slovinec) -přímý spolupracovník Schutze Kniha- odpovídá na otázku – jak je možné dospět od subjektivního...