Sociální politika

Autoritativní osobnost

Autoritativní osobnost• kolektiv autorů, Adornovy myšlenky jsou důležité• empiricko –teoretická analýza, o tom, kde se rodí základna pravicově extrémních hnutí• škály zde použité se používají dodnes (měření antisemitismu, etnocentrismu, konzervativismu, fašismu) → nepřímé měření...

4. kapitola se týká kulturního průmyslu

• 4. kapitola se týká kulturního průmyslu (osvícenství jako masový produkt)o radikální kritika masové kultury (rozum ztrácí ostatní dimenze, protože se redukoval na instrumentální racio) → kritika nikoli obsahu masové kultury, ale způsobu udržování...

Orientační období školy

Orientační období školy 1) Pro první období je klíčová Horkheimerova programová stať Tradiční a kritická teorie. V ní je představen projekt kritické teorie jako program školy. Objevuje se zde problém sociální (ne)zakotvenosti – tj....

Charakteristiky školy

Charakteristiky školy: marxistická orientace – ekvivalentní význam mají i další teorie – Hegelova dialektika, Kant, Nietzche, Freud (nikoli Heidegger) programově nestranický charakter ovlivněni „mladým Marxem“ – odpor proti cenzuře, „odcizení“, nezávislost teorie na praxi...

Frankfurtská škola

Frankfurtská škola• patří do teorie sociálního konfliktu• r. 1923 byl založen „Institut pro sociální výzkumy“ ve Frankfurtu • 1924-29 byla škola orientována na dějiny dělnické třídy• Fromm se stává ředitelem institutu, změnil jeho orientaci...

Dahrendorf

DahrendorfBayer označuje jeho tvorbu za „nemarxistické pojetí sociologie konfliktu“; co je na tom pravdy asi musí každý posoudit sám. Po druhé světové válce bylo jistě každému západnímu vědci nepříjemné, pokud byl spojován s marxismem,...

Konflikt je veden jak ve sféře politické moci

Konflikt je veden jak ve sféře politické moci, tak i ekonomické a společenské; na základě tohoto konfliktu se společnost vyvíjí. Její vývoj, stejně jako ostatní dynamické jevy a hodnoty ve společnosti, chápe dialekticky; za...

Teorie

TeorieMills kritizuje výchozí předpoklady liberalismu i socialismu 19.století, podle nichž rozum a svoboda jednání se v moderní společnosti přirozeně doplňují. Podle nich měl rozum uplatňovaný v ekonomické oblasti spolehlivě garantovat prosperitu a svoboda v...

Trilogie o mocenské elitě

Trilogie o mocenské elitě Úvodním titulem trilogie je studie The New Men of Power z roku 1948. V ní formuluje svou myšlenku angažované sociologie, k níž se vrací i v ostatních dílech. Říká, že...