Sociální politika

Sociologická imaginace

Sociologická imaginace Tato, mezi námi určitě nejznámější kniha, si klade za cíl hned dvě věci. První z nich je kritika americké sociologie, která je k americké společnosti zcela indiferentní a shovívavá. Mills kritizuje své...

C.W.Mills

C.W.Mills představuje silně kritickou verzi teorie konfliktu. Proto byl na západě odsuzován jako stoupenec marxismu (ač z Marxe nevycházel), na východě zas jako buržoazní radikál. Za klasika je považován díky své trilogii o mocenské...

Kritika nazývá L. metodologickým antikomunistou

Kritika nazývá L. metodologickým antikomunistou (lidé do socg. nepatří)– lidé = prostředí sociálního sys., ale nejsou dostatečnou podmínkou komunikace (komunikace vytváří soc. systém – samoreferenční systém)– člověk není systémový termín, ale biologický systém– čl....

Systémy

– I sociální systémy dochází k redukci komplexity – směna s psych. Systémem zaručuje, že individuum vnímá smysly, kt. Jsou možné– Sociální horizont: Kdo, kdy, co (časový, věcný horizont) – v každé komunikaci– Každé...

Luhmann

Luhmann (1927 – 1989)Funkcionální strukturalismus (základní jednotkou systému nejsou lidé, ale komunikace), postmoderní myslitelVýchodiskaNavazuje na Parsonse, kt. Se zabýval ot., které podmínky musí být splněny, aby byl udržen systém: následná kritika Mertonem, Dahrendorfem, frankfurtská...

Myšlenky a koncepty

– Sociální systém: vzniká tam, kde jednají osoby: systém jednání (jednání 2 osob není systém)– Systém vs. Prostředí: je definováno hranicí, vytváření systému probíhá vytvářením hranice– Systém vytváří sám sebe vytvářením hranic = ruka...

Anómia

Anómia. Pojem „anómia“ znamená doslova „stav bez pravidiel“. Durkheimov pojem anómie, ktorý použil pri klasifikovaní sebevraždy zobecňuje Merton na každé sociálne správanie. Časté psychologické vysvetlenie deviantného správania nahrádza vysvetlením štrukturálnym: zdrojom je „tlak“ v...

Referenčné skupiny

Referenčné skupiny. Každý patrí do rôznych sociálnych skupín, ktorým prikladá odlišnú relevanciu. Nie sme však ovlivnení iba členskými skupinami, ale aj tými, do ktorých síce nepatríme, ale sa ku nim vzťahujeme a chceme do...

Teorie komunikativních médií

Teorie komunikativních médií– Moc přirovnává k penězům (moc = komunikace uvnitř politického systému, peníze = kom. V ekonom. Sys.)– 2 faktory komunikace: o Směňovánío Struktura v pozadí– Každý systém se bez komunikativního média rozpadáKritika–...

Robert King Merton

Robert King Merton (1910 –2003 )Na Harvarde sa zoznamuje s TALCOTTOM PARSONSOM a štrukturálnym funkcionalizmom (ešte pred jeho klasickým dielom The Social Structure & Social System (1937)), na rozdiel od neho však jeho cieľom...