Sociální politika

Zdroje dat

Zdroje dat Typy dokumentů: 1) osobní – o zážitcích, pocitech, dopisy, diáře, autobiografie, přiznání2) úřední – statistiky, výkazy, soudní akta3) tištěné – hromadné předávání informací, noviny, knihy, fotografie4) původní X druhotné Analýza osobních dokumentů...

Typy dotazů

typy dotazů zahajovací dotazy – ověření základních charakteristik úvodní dotazy – již o předmětu diskuse, chceme zjistit, co respondent o tématu ví, jaký je jeho vztah k němu přechodové otázky – dostáváme se k...

Studium osobních dokumentů. Sekundární analýza

(13) Studium osobních dokumentů. Sekundární analýza. Metody obsahové analýzy. Postup a zásady obsahové analýzy. Studium dokumentů Obory použití studia dokumentů1) přímé informace jsou nedostupnéo fyzickyo politickyo finančně 2) studium dokumentů umožňuje analýzu delšího časového...

Nevýhody FG

Nevýhody FG 1) menší možnost kontroly (než u dotazníkového šetření) – respondent může strhnout diskusi jiným směrem 2) náročná analýza 3) potřeba velmi dobře vyškolených moderátorů 4) skupiny se mohou velmi lišit 5) náročná...

Individuální hloubkové rozhovory

Individuální hloubkové rozhovory velmi volná strukturacílem je zjistit motivační faktory, názorové spektrum, … 1) exploraceo HR jsou součástí exploračních studií (testování metodologických přístupů, pořadí kladených otázek)o cílem je ideální formulace otázek (nebo i hypotéz)...

Postup přípravy FG

5) Vlastní diskuseo často u kulatého stolu s diktafonem nebo kamerouo moderátor si dělá i vlastní poznámkyo někdo ve vedlejší místnosti může navigovat moderátora (za zrcadlem, přes SMS)o délka trvání 1-2 hodiny Průběh:+ zahajovací...

Faktory ovlivňující kvalitu

Faktory ovlivňující kvalitu 1) jasnost a přesnost definice cíle 2) přiměřenost prostředí (klidné, nerozptylující, např. místnost bez oken, kulatý stůl = rovnocennost, moderátor může mít asistenta zajišťujícího technické záležitosti, ale ne moc lidí) 3)...

Na počátku rozhovoru

Na počátku rozhovoru 1) tazatel představí sebe 2) uvede název organizace, nebo skupiny, kterou reprezentuje 3) stručně vyjádří, čeho se výzkum obecně týká, význam obecně, i pro dotázaného 4) vysvětlí dotázanému jak byl vybrán,...

Postup přípravy FG

Postup přípravy FG 1) zásadní je mít hned od začátku jasnou představu, jakým směrem se má diskuse ubírat, a přesně definovat výzkumný problém 2) rozhodnout o povaze (typu) skupinyo homogenita vs heterogenita (homogenní –...

Metoda rozhovoru. Typy rozhovorů

(12) Metoda rozhovoru. Typy rozhovorů. Dotazovací situace a úvodní fáze rozhovoru. Metoda rozhovoru v analytickém a narativním výzkumném paradigmatu. Metoda rozhovoruMetodu rozhovoru stejně jako dotazníkové šetření řadíme mezi metody dotazování. Obě skupiny metod mají...