Sociální politika

Sociologie rozumějící/chápající

Sociologie rozumějící/chápající – sociologický směr a metodologický princip, který (inspirován Diltheyovým rozlišením věd na přírodní a duchovní) metodologicky považuje chápání (porozumění) za heuristickou metodu, která je sociálním jevům přiměřenější než kauzální vysvětlování. Sociolog má...

Fenomenologická sociologie

Fenomenologická sociologie akcentuje každodennost, prohlašuje, že realita má hranice všednosti. Vychází z předpokladu, že žijeme ve světě, který považujeme za reálně existující, a že v něm žijeme se svými současníky, s nimiž můžeme smysluplnně...

Zurčiťování světa jednáním

Zurčiťování světa jednáním – Tento teoretický koncept považuje svět v zásadě za neurčitý a vychází z pragmatického pojetí reality.RACIONALISMUS –realita je, nemění se, čím je pevnější, statičtější, tím je opravdovějšíPRAGAMTISMUS – realita se děje,...

Behaviorismus sociální jako metodolgický přístup

Behaviorismus sociální jako metodolgický přístup, sociologický směr kladoucí důraz na studium vnějšího, přímo pozorovatelného chování lidí a distancující se od zkoumání vnitřních psychických stavů a individuálních prožitků jedinců (to je pro ně nenahlédnutelná černá...

Skinner

Skinner (neobehaviorismus) si vytvořil vlastní paradigma: prováděl pokus s holubem a na základě něj vyvodil teorii, že opkud je chování odměňováno, posilováno, tím je silnější reflexe. Zdůrazňoval v návaznosti na teorii podmíněného reflexu význam...

Společenské vědy

Společenské vědy – ideografické, jejich cílem je co nejdetailnější popis a pochopení jevu. Dle Maxe Webera je jejich smyslem popisovat specifika jevů, ne jejich obecné znaky.Vědec si klade otázky:* co pro koho který jev...

Koncepce ideálního typu

Koncepce ideálního typu – je to pouhý myšlenkový (analytický a metodický) konstrukt, který si nečiní ambice stát se reálným. Ve skutečném světě se nevyskytuje, je to jen utopický model, vzniklý stupňováním vlastností sledovaného jevu...

Hodnotová neutralita

Hodnotová neutralita – je pro Webera ideál, k němuž by měl vědec směřovat (ale sám přiznává, že není úplně dosažitelný). Třebaže je sociologie věda, která se zabývá hodnotami, neznamená to, že by se sociologové...

Pragmatismus

Pragmatismus, věcnost; nezaujatost, zaměřenost na efektivnost a racionálnost řešení problému, někdy bez ohledu na další okolnosti s problémem související; filozofie směr, který vznikl v 70. letech 19. stol. v USA (vychází z amerických reálií...

Weber Max

Weber [vébr] Max, * 21. 4. 1864, † 14. 6. 1920, německý sociolog, historik, ekonom a teoretik práva. Usiloval o komplexní výklad společenských jevů; byl jedním z posledních badatelů, který byl schopen (díky své...