Sociální politika

Laické pojetí ideologie

Laické pojetí ideologie.Abych se seznamil s laickým pojetím ideologie dotázal jsem svého kamaráda, „nesociologa“, studenta ekonomii na VŠE. Protože definovat ideologii je obtížný úkol, nevyžadoval jsem od něj přesnou definici, ale, pomoci otázek jsem...

Mannheim definuje ideologii jako funkcionální vyjádření zájmů

Mannheim definuje ideologii jako funkcionální vyjádření zájmů vládnoucí sociální skupiny podmíněných množinou sociálních situací v nichž se permanentně nebo převážně nachází. A utopii jako funkcionální vyjádření zájmu potlačované sociální skupiny podmíněných množinou sociálních situací,...

Teorie nápětí

Teorie nápětí. Teorie nápětí vychází z představy o trvalé špatné integraci společnosti. „Všechna sociální uspořadání obsahují neslučitelné protiklady: mezi svobodou a politickým řádem, mezi stabilitou a změnou, přesností a příspůsobivosti…“ [Geertz 2000: 300] Dochází...

Ideologie

IdeologieKlasická pojetí ideologie: Karl Marx a Karl Mannheim Marxovo pojetí ideologieMarxovo pojetí ideologie souvisí s jeho historickým materialismem. Podle Marxe bytí je dřivějí než vědomí, a proto jejich bytí určuje to jak oni vidí,...

Mannheimovo pojetí ideologie

Mannheimovo pojetí ideologieKlasická sociologická práce tykající se ideologie je Mannheimova Ideologie a utopie z roku 1929. Otázku, kterou si klade Mannheim ve svém díle lze sformulovat takto: Jak učinit světový názor (jako něco ateoretické...

Časoprostorová konvergence

časoprostorová konvergence = proces “zkracování vzdáleností v čase”, který je dán zrychlením dopravy regionalizace = rozdělení sociálního života do různých oblastí či zón Standardní světový čas byl zaveden teprve v roce 1884 na mezinárodní...

Smrt a střídání generací

Smrt a střídání generacíNáš postoj ke smrtí se změnil také v důsledku oslabení náboženské víry. Smrt se stává tématem, o kterém se nemluví. Dle Elisabeth Kübler-Rossové je proces přijímání nevyhnutelnosti blízké smrti zhuštěným procesem...

G4, Sociální interakce v běžném životě

G4, Sociální interakce v běžném životěDva lidé kolem sebe procházejí po chodníku. Oba na sebe krátce pohlédnou a zběžně přelétnou očima tvář a oblečení toho druhého. Ve chvíli, kdy se míjejí, oba odvrátí zrak...