Sociální politika

Garfinkelovy pokusy

Garfinkelovy pokusyGarfinkel požádal studenty, aby navázali konverzaci se známými nebo příbuznými a trvali na objasnění smyslu každého běžného obratu v řeči (A: “Jak se máš?” B: “V jakém ohledu? Máš na mysli moje zdraví,...

Dramaturgický model

dramaturgický model = přístup ke studiu sociálních interakcí, který používá přirovnání odvozených z divadla V dramaturgickém modelu, který používá Goffman, je společenský život pojímán jako hra. sociální role = očekávané chování jedince plynoucí z...

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856 – 1939)pocházel z Vídně; zakladatel psychoanalýzy (vede pacienty k tomu, aby svobodně hovořili o svém životě, především pak o nejranějších zážitcích, které si pamatují → nevědomí); fázi okolo čtvrtého až pátého...

Kognitivní vývoj u Jeana Piageta

Kognitivní vývoj u Jeana Piageta (Švýcarsko 1896 – 1980) dílo tohoto muže bylo téměř stejně významné jako Freudovo; plodný vědec, který se zabýval hlavně vývojem dítěte; strávil celý život sledováním kojenců, malých dětí i...

Stadia lidského života

Stadia lidského života DětstvíFrancouzský historik Philippe Ariès tvrdil, že “dětství” jako zvláštní fáze vývoje jedince ve středověku prostě neexistovalo (Ariès, 1973). Názor, že děti mají specifická práva a že využívání dětské práce je nemravné,...

Je sociologie věda?

Je sociologie věda?Převážná část sociologů tvrdí, že ano. POZITIVISMUS = směr sociologie; kdy sociologové věří, že sociologie je stejně tak vědou jako přírodní vědy (co se týká metod a formulace závěrů); posléze se ukázalo,...

G2, Kultura, společnost a jedinec

G2, Kultura, společnost a jedinecPojmy kultura a společnost patří k těm, které se v sociologii užívají nejčastěji. Kulturu tvoří hodnoty, k nimž se lidé hlásí, normy, které dodržují a hmotné statky, které vytvářejí. Normy...

Sociobiologie

Sociobiologie– tento termín vytvořil Američan Edward O. Wilson (asi v letech 1975 – 1978)= použití biologických principů k vysvětlování sociálních činností všech společensky žijících živočichů včetně člověka Dle Wilsona jsou mnohé aspekty lidského sociálního...

Kulturní identita a etnocentrismus

Kulturní identita a etnocentrismusKaždá kultura má své jedinečné vzorce chování, které se lidem z jiného kulturního prostředí zdají podivné. Sociologové se snaží co nejvíce omezit etnocentrismus (= posuzování jiných kultur podle měřítek naší vlastní)....

Počátky sociologie

Počátky sociologie Lidé se odedávna zajímali o to, co určuje jejich chování. Ze začátku měl výklad převážně náboženský charakter. Objektivní a systematické studium lidského chování a společnosti se začalo rozvíjet až na počátku 19....