Sociální politika

Nestrukturovaný rozhovor

3) Nestrukturovaný rozhovor – není předem určeno znění ani pořadí otázek, není snahou získat stejnou informaci od každé osoby– pro každou další otázku je používáno pojmů a členění dotázaného výzkumník při rozhovoru volí vhodné...

Typy otázek podle formy

typy otázek podle formy 1) otevřenéo otevřené odpovědio dané odpovědi  2) uzavřenéo dichotomickéo výběrovéo výčtové  3) polootevřené, polouzavřené Identifikační otázkyTyto otázky blíže určují dotázaného a dovolují analýzu třídění do skupin. Takřka standardně...

Typy otázek

typy otázektypy otázek podle obsahu 1) behaviorálnío o tom, kdo respondent je, jaké činnosti vykonává, jaké předměty vlastní atd.o obecně: otázky na chování respondenta (např. jak často vykonává určité činnosti – kolikrát za týden...

Filtry

filtry zvláštní typ otázek, který rozděluje dotázané na ty, kterým budou položeny další otázky a zbytek, který na ně nebude odpovídat, nebo bude odpovídat na jiné, jinak formulované Instrument Development Checklist (www.projectstar.org)Consider the following...

Filtry

5. Questions: – Use language that respondents understand (e.g., “pedagogical” vs. “way to teach”). – Avoid “double-barreled” questions (e.g., “Has your student’s classroom behavior and homework habits improved?”). – Avoid biased and value laden...

Pořadí otázek

pořadí otázek:  1)nejprve zařazujeme širší snadné otázky neosobní povahy, úvod by měl respondenta zaujmout, chceme ho přimět ke spolupráci 2)střední část méně zajímavé otázky, mezi tematickými bloky řadíme spojovací otázky 3)závěrečná část dotazníku...

Formulace otázek

formulace otázek typy nevhodných otázek:  dvojitá otázka (jste spokojen se svými výsledky ve škole a v práci) chybná nabídka odpovědí (barva očí – žluté nebo červené) zjišťuje všechno najednou (vyjmenujte všechna místa, kde...

Postup tvorby dotazníku

postup tvorby dotazníku typická struktura dotazníku 0. první stránka o administrativní údaje, číslo dotazníku, které odpovídá jménu v seznamu, který není volně přístupný 1. Lead in question(s)o starts the flow of responses 2. Qualifying...

Dotazník a záznamový arch. Zásady tvorby dotazníku

(11) Dotazník a záznamový arch. Zásady tvorby dotazníku. Typy otázek. Baterie otázek a způsoby jejich vytváření. Identifikační otázky.Vytvoření záznamového archu je jedna z důležitých fází výzkumného procesu. Jeho tvorba se skládá ze dvou navzájem...

Příprava dotazníku

příprava dotazníku  nejprve na základě přípravné fáze sestavíme seznam toho co nás zajímá připravíme první formulaci otázek otázky uspořádáme do bloků podle tématických okruhů upravíme přechody mezi bloky  doplníme úvodní oslovení a...