Sociální politika

Typy pozorování

Typy pozorování nezúčastněné – Pozorovatel je posuzovatelem, je oddělen od situace (neúčastní se jí) a používá předem zvolený soubor znaků a jejich kategorii do nichž zařazuje a kóduje jednotlivé elementární jevy – výroky nebo...

Skalogramová analýza (Guttman, Bogardus)

skalogramová analýza (Guttman, Bogardus) jednodimenzionální škála je to sada gradovaných výroků škála je zostavená tak, že při postupném přecházení výroků se dostaneme k výroku, se kterým nesouhlasíme – ten tvoří hranici – už s...

Reliabilita

reliabilitaschopnost dosahovat stejných výsledků při opakovaném měřenítesty reliability test–retestÚskalí (přesto je to velmi užívaná metoda)– některé fenomény nelze zkoumat 2x– prvním měřením můžeme ovlivnit názory respondenta – projeví se při retestu– -li mezi testem...

Technika semantického diferenciálu (Osgood)

technika semantického diferenciálu (Osgood)používá se pro měření konceptů sebepojetí, osobností, produktůnejčastěji 7 kategorií – konce škály jsou označeny bipolárními pojmy (adjektivy)vícerozměrná technika (tolik rozměrů, kolik dvojic adjektiv)Problematická – těžko se hledají opozita! příklad: Sociologie...

Q třídění

3) Studying the items to the right, and in conformity with the distribution, the subject selects the three items that are most like his or her position (or, the number of items called for)...

Ordinální škálovací techniky

(8) Ordinální škálovací techniky: známkovací, sumační, polaritní, hierarchické. Popis postupu a příklady jednotlivých technik. Představitelé. Hodnocení kvality škály.komparativní škálovací technikyviz OTÁZKA 7. nekomparativní škálovací techniky známkovací sumačnío lickertova škála – technika sumovaných odhadů polaritnío...

Uspořádání objektů (rank order)

uspořádání objektů (rank order) Rank order scaling questions allows a certain set of brands or products to be ranked based upon a specific attribute or characteristic. Perhaps we know that Toyota, Honda, Mazda, and...

Q třídění

Q třídění technika od humanistických psychologů umožňuje porovnání mnoha stimulů  Příklad:o respondent dostal 30-100 papírků s vlastnostmio dobře se s nimi seznámilo dle dopředu určených velikostí kategorií seřazených dle nějaké charakteristiky (jako při...

Metoda následných intervalů

metoda následných intervalůje tu trošku chaos v názvoch Thurstonových metód – podľa mňa boli vymenené, tak som ich dal, ako si myslím, že majú byťL.L. Thurstone a E.J. Chave 1929 rozpracovali ideu jednoduší posuzovací...

Metoda zdánlivě stejných intervalů

metoda zdánlivě stejných intervalůTato metoda vznikla jako důsledek úsilí o překonání nedostatků zdánlivě stejných intervalů. Udělal to M.A. Saffir v roce 1937. Tato metoda se zakládá na kombinaci dvou upravených principů předpokladů o rozpětí...