Sociální politika

Komparativní škály – přehled

komparativní škály – přehled párové srovnání – základem této techniky je „zákon srovnávacích soudů“, porovnávají se vždy dva stimuly (celkem je jich víc) tak, aby byly vyčerpány všechny možné dvojice = dvojí znáhodnění metoda...

Thurstonove metody

Thurstonove metodymetoda párového srovnáváníPárové srovnávání je nejpřesnější a nejpropracovanější posuzovací metodou. Princip byl znám už předtím ale první ucelený výklad podal až L.L.Thurstone. základní princip párového porovnávání spočívá v tom, že se expertům předkládá...

Párové srovnání

párové srovnání– komparativní technika– využívání role expertů při vlastním posuzování  1. objektivní nerovnost (dva stimuly se vzájemně liší) 2. objektivní, odlišné hodnocení stimulů 3. preferenční mapa – shromáždění požadovaného počtu stimulů + vytvoření...

Komparativní a nekomparativní škály

Komparativní a nekomparativní škályV rámci škálování se rozlišují tři základní podskupiny – jsou to  metody posuzovací (komparativní) bodovací, známkovací (nekomparativní) kombinované. posuzovací (komparativní; jednodimenzionální)Posuzovacími metodami se měří především diference mezi stimuly. Stimul přitom...

Typy posuzovacích technik

Typy posuzovacích technikŠkálování v současnosti zahrnuje celý komplex rozmanitých metod. Tento komplex je možno diferencovat z víc hledisek. Nejvšeobecněji se škálovací metody člení na jednodimenzionální a mnohodimenzionální – dle toho, kolik škál je třeba...

Ordinální škály

 ordinální škály– Ranks the objects according to a single criterion.– The numbers express the relative strength by which the object possess the criterion compared to the other objects.– The numbers does NOT express...

Dialektická koncepce

dialektická koncepcenová pravidla sociologického měření – koncepce R. Pawsona (nejaktuálnější, i když nevím, Jeřábek to napsal ještě za komunismu). Jeho koncepce je principiální pozitivní odpověď na námitky fenomenologické a relativistické kritiky vůči empirismu a...

Úloha škálování

(7) Úloha škálování. Metody a techniky škálování. Klasifikace. Posuzovací techniky škálování. Princip. Postup provedení.Škálování je řada postupů, které zahrnují konstrukci instrumentu, jež asociuje kvalitativní konstrukt s kvantitativními metrickými jednotkami. Vzniklo jako pokus o měření...

Charakteristika koncepcí měření

Charakteristika koncepcí měření /conception in measurment/Klasické koncepce měření – myšlenky, představitelé, kriticiVe většině přehledových studiích i monografických prací o měření jsou počátky teorie měření spojovány se jménem H. v Helmholze. Jeho studie „Čítání a...

Mezi kritiky reprezentační koncepce je třeba jmenovat E.W.Adamse

Mezi kritiky reprezentační koncepce je třeba jmenovat E.W.Adamse, který razí alternativní koncepci založenou na předpokladu, že „…jedním ze základních důvodů měření je poskytovat objektivní údaje o jevu, jehož jsou indikacemi.“ Prosazuje „informační“ pojetí měření....